Bøger skrevet af AG Brejnebøl

Anne-Grethe Eugenia Brejnebøl, født 1954, er grafiker og turistfører i København. Med en mangeårig baggrund i rejsebranchen har hun rejst meget og bliver til stadighed inspireret af andre kulturer. Hun føler mig som verdensborger snarere end dansker og forfølger sin nysgerrighed gennem studier af religion og historie, ligesom hun er tæt forbundet med naturen og universet, hvilket digtene i høj grad bærer præg af.

Fulde navn: AG Brejnebøl