Bøger skrevet af Freuds Agorá

Det psykoanalytiske initiativ FREUDS AGORÁ insisterer på at være en Skole for psykoanalysen. I foreningens grundlagstekster hedder det blandt andet: Fordi psykoanalysen som praksis frem for alt er en undersøgelse, og fordi denne vedrører de antagelser, den enkelte må producere som sine forudsætninger, kan psykoanalytikerne ikke begrunde deres arbejde på anden vis end ved en åben og rationel fremlæggelse af psykoanalysens egne forudsætninger. Alt andet er uvedkommende og derfor utroværdigt. Dette gælder selvfølgelig også for de foreningsaktiviteter der iværksættes i psykoanalysens navn. Følgelig kan foreningen FREUDS AGORÁ kun begrundes i henhold til de krav som en Skole for psykoanalysen stiller. Det betyder at FREUDS AGORÁ er frem for alt et sted, hvor man kommer for at bidrage med sit arbejde til de undersøgelser som kan bringe en yderligere afklaring af psykoanalysens grundlag. Det fællesskab vi hermed har for øje, er således i det væsentlige et studiefællesskab. Resten er underordnet, inkluderet tidligere meritter. Spørgsmålet er imidlertid: Studie af hvad? Det er jo ikke uvæsentligt. Hovedkriteriet må vel her være: alt hvad der kan modarbejde den dogmatiske slumren som de psykoanalytiske grupperinger hensynker i, når de enten fungerer som rekrutteringsmaskiner eller templets vogter. Formålet med vores arbejde i FREUDS AGORÁ går derfor i retning af at skabe nogle værksteder, som kan virke dannende og uddannende for os selv og andre. Hensigten er i den forstand også klar: det gælder simpelthen om at uddanne analytikere.

Fulde navn: Freuds Agorá