Bøger skrevet af Helle Hedegaard Hein

Helle Hedegaard Hein er cand.merc. og ph.d. Hun har igennem hele sin forskerkarriere beskæftiget sig med højtspecialiserede medarbejdere, først i seks år med sygehusvæsenets fagprofessionelle som fokus, og siden i fire år med motivation og ledelse af højtspecialiserede, kreative medarbejdere på Det Kongelige Teater som case. Som selvstændig forsker og ledelseskonsulent har hun i de senere år beskæftiget sig med en lang række andre professioner i både den private og den offentlige sektor. De teorier, modeller og metoder, som præsenteres i denne bog, er grundstenen i nuværende og kommende forskningsprojekter, hvor især motivation, ledelse, kreativitet og talentudvikling er omdrejningspunkterne. Hun er tilknyttet Copenhagen Business School som ekstern lektor og er derudover en hyppigt anvendt foredragsholder. <a href=

Fulde navn: Helle Hedegaard Hein