Bøger skrevet af Lars Qvortrup

Professor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, direktør for LSP. Lars Qvortrup tager i sin artikel fat på diskussionen af, hvordan vi kan definere inklusionsbegrebet. Den traditionelle skelnen mellem at være medregnet og at være deltager i fællesskabet - og med hvilket udbytte - brydes op og defineres på ny gennem to dimensioner. Den ene dimension handler om typen eller graden af inklusion. Den anden dimension omfatter de forskellige former for fællesskaber, individet enten er inkluderet i eller ekskluderet fra.

Fulde navn: Lars Qvortrup

Lars Qvortrup
Inklusion
Hæftet
249,95 DKK