Bøger skrevet af Morten Christensen

<p>Morten Christensen (1982) hjælper velfærdsorganisationer med at gøre flotte ord til hverdagshandlinger. Morten er partner i udviklingsbureauet BETA, hvor han understøtter organisationer og ar-bejdspladser i at videreudvikle deres prak-sis med fokus på mening, motivation og effekt for og med borgerne. Morten er tidligere projektchef i tænketanken Mandag Morgen og chefkonsulent i Frederiksberg Kommune. Han har en bachelorgrad i Statskundskab fra Århus Universitet og en kandidatgrad i Politisk kommunikation og ledelse fra CBS.<br />  </p> <p><img id='Author_Image' src='http://ifilserver.gyldendal.dk/portraets/98768_29217c93516a4252924d78d9ac0b17f2_100.jpg'/></p>

Fulde navn: Morten Christensen