Bøger skrevet af Sven Bertelsen

Født i 1937 og MSc i bygg og anlegg i 1961. Sven Bertelsen har brukt det meste av sitt profesjonelle virke på prosjekter. I førti år var han del av det rådgivende ingeniørfirmaet NIRAS, et ledende dansk konsulentselskap. Her var han bl.a. senior partner i 25 år. Han har hatt ansvar for noen av firmaets større prosjekter, med oppbyggingen av den danske forsyningen av naturgass på 70- og 80-tallet som de fremste. Hans navn er i dag først og fremst forbundet med The International Group for Lean Construction, IGLC, og det danske Trimmet Byggeri. Sven har siden slutten av 80-tallet bidratt sterkt til utviklingen av lean-teoriene, og ikke minst hans tanker om forståelsen av prosjektet som et komplekst, dynamisk og tilpasningsdyktig system er internasjonalt anerkjent. Sven introduserte lean construction i Danmark. Dette har han arbeidet med helt fra sine første forsøk med Toyota-inspirert just-in-time-logistikk og frem til dagens allsidige virksomhet som konsulent, veileder, underviser, foredragsholder og forfatter. Han var med-grunnlegger av den danske foreningen for Lean Construction-DK, hvor han i 2014 ble dets første æresmedlem.

Fulde navn: Sven Bertelsen