Bog & idé

Abonnementsbetingelser

Her finder du de generelle vilkår og betingelser for Bog & idés online abonnementstjeneste

1. ANVENDELSE


1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (”Brugervilkår”) regulerer adgangen til og anvendelsen af Bog og idés online abonnementstjeneste for levering af lydbøger og andre tjenester, der stilles til rådighed i forbindelse hermed ("Tjenesten").

Brugervilkårene gælder i forholdet mellem dig som bruger af Tjenesten og Indeks Retail Butik A/S, CVR-nr.: 59948628, Mossvej 2, 8700 Horsens (”Bog & idé”, ”vi” eller ”os”). Med betegnelsen ”dig”, ”din” eller ”du” sigtes til enhver bruger af Tjenesten. Brugervilkårene har forrang frem for eventuelt tidligere aftalte vilkår og betingelser.

 
1.2 I tilknytning til disse Brugervilkår gælder de i Bog & idés persondatapolitik anførte vilkår og betingelser for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Tjenesten.

1.3 Særlige vilkår og betingelser kan desuden gælde for dele af Tjenesten i forbindelse med konkurrencer, prøveperioder og tillægsydelser. Sådanne særlige vilkår og betingelser gælder i tillæg til disse Brugervilkår og vil ved uoverensstemmelser have forrang frem for Brugervilkårene.

1.4 Din accept af disse Brugervilkår, eventuelle særlige vilkår og betingelser samt persondatapolitikken er en betingelse for, at du kan opnå adgang til Tjenesten. Din adgang til, og anvendelse af, Tjenesten udgør din accept af at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke kan acceptere Brugervilkårene, skal du ikke anvende Tjenesten.

1.5 Vi anbefaler, at du læser vores Brugervilkår, de særlige vilkår og persondatapolitik grundigt igennem, før du opretter din adgang til Tjenesten.


2. BETINGELSER FOR ET ABONNEMENT

2.1 For at tegne et abonnement skal du være bosiddende i Danmark og være mindst 18 år gammel eller have samtykke fra dine forældre eller værge. Vi forbeholder os ret til at anmode om dokumentation for eksistensen af et gyldigt samtykke.

3. TJENESTEN

3.1 Tjenesten giver dig adgang til lydbøger og andre tjenester (”Indhold”), som til enhver tid indgår i det abonnement, du har tegnet. Så længe dit abonnement er gyldigt har du adgang til Indholdet omfattet af dit abonnement, jf. dog pkt. 12.3. Vi garanterer ikke, at Tjenesten eller Indholdet vil være tilgængelig for brug i noget andet land end Danmark.

3.2 Du kan bruge Tjenesten via din mobiltelefon eller andre elektroniske enheder (”Enhed”), der har internetadgang eller mulighed for midlertidigt download, og som opfylder de tekniske krav for den anvendte teknologi i Tjenesten. På vores hjemmeside kan du læse mere om de tekniske krav til din Enhed. Vi gør opmærksom på, at kravene til din Enhed kan ændres i takt med nyudviklinger eller ændringer af Tjenesten. Hvis du har givet os tilladelse hertil, vil vi underrette dig om eventuelle ændringer af Tjenesten og de tekniske krav, vi stiller.

3.3. Vi indsamler og behandler oplysninger om din aktivitet i Tjenesten med henblik på at tilpasse Tjenesten til dig, herunder i form af anbefalinger til Indhold, beskeder og funktioner for at gøre din brugeroplevelse endnu bedre (”Personlige Filter”). Vi bestræber os på altid at tilpasse dit Personlige Filter bedst muligt, men skulle du opleve, at dit Personlige Filter ikke er tilfredsstillende, anbefaler vi, at du oplyser os herom, således vi kan forbedre din brugeroplevelse af Tjenesten. For flere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse dit Personlige Filter henviser vi til vores persondatapolitik.

4. OPRETTELSE OG ÆNDRINGER AF ET ABONNEMENT

4.1 Vi tilbyder løbende en række forskellige abonnementer, der er tilpasset til forskellige behov. Du kan på vores hjemmeside finde oplysninger om de generelle abonnementer, som vi tilbyder.

Du tegner et abonnement på vores hjemmeside. Du skal angive kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, vælge adgangskode og abonnementstype samt bekræfte, at du accepterer disse Brugervilkår og vores databeskyttelsespolitik. Vi giver dig adgang til Tjenesten, så snart du har gennemført oprettelsen. Når du har gennemført oprettelsen, sender vi dig en bekræftelse på dit abonnement til den e-mail, du har angivet.

4.2 Ved din oprettelse af din bruger i Tjenesten bemyndiger du os samtidig til, at vi må opkræve dig abonnementsbetaling i overensstemmelse afsnit 8 og via den betalingsmåde, du har valgt og registreret hos os.

4.3 Et abonnement gælder for én bruger og hvert abonnement kan kun tilgås én Enhed ad gangen.

4.4 Medmindre andet er angivet, kan du frit vælge, hvilket abonnement du ønsker, og du kan når som helst skifte til et andet abonnement. Hvis du skifter abonnement, kan konsekvensen være, at du skal betale en højere abonnementsafgift. Konsekvensen kan også være, at du ikke længere har adgang til det samme udvalg af Indhold eller antal samtidige brugere af Tjenesten.

5. PRØVEPERIODE

5.1 Har du tegnet et abonnement, der inkluderer en prøveperiode, får du mulighed for gratis at prøve Tjenesten i en prøveperiode fra det tidspunkt, du tegner abonnement.

5.2 Når din prøveperiode udløber, bliver du automatisk overflyttet til det valgte betalingsabonnement, medmindre du forinden har opsagt dit abonnement i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 11.

5.3 Du er som udgangspunkt kun berettiget til at modtage én prøveperiode. Vi forbeholder vi os ret til at annullere, opsige eller ophæve en tilmeldt prøveperiode, hvis vi vurderer, at der er tale om misbrug.

5.4 Medmindre andet fremgår udtrykkeligt, kan du ikke kombinere tilbuddet om en prøveperiode med andre tilbud.

6. FORTRYDELSESRET

6.1 Efter reglerne i forbrugeraftaleloven har du ret til at fortryde din aftale om abonnement på Tjenesten ved at meddele os herom senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Dette forudsætter, at du ikke har benyttet Tjenestens Indhold inden da, jf. pkt. 6.3.

6.2 Fortrydelsesretten gælder for alle typer abonnementer samt ved abonnements-skift. Vælger du at bruge din fortrydelsesret i forbindelse med et abonnements-skift, skifter vi dit abonnement tilbage til den tidligere type. Har du betalt en højere pris for det nye abonnement, end du ville have gjort, hvis du havde beholdt det tidligere abonnement, og du fortryder skiftet inden for fortrydelsesfristen, beregner vi og fratrækker differencen ved næste betaling.

6.3 For en god ordens skyld gør vi dig opmærksom på, at din fortrydelsesret, jf. pkt. 6.1 bortfalder, hvis du begynder at bruge Indholdet i Tjenesten.

6.4 Du kan fortryde dit køb via vores hjemmeside eller ved at udfylde standardformularen i bilag 3 til forbrugeraftaleloven og sende den til vores kundeservice.

7. DIN BRUG AF TJENESTEN

7.1 Du må kun bruge Tjenesten til eget privat, ikke-kommerciel, brug. Du må ikke overdrage dit abonnement til en anden person, ligesom du heller ikke må give andre lov til at bruge dit abonnement med undtagelse af familiemedlemmer i din husstand.

7.2 Du er forpligtet til at holde dine kontakt- og/eller betalingsoplysninger korrekte og ajourførte. Du kan altid ændre dine oplysninger via vores hjemmeside. Du kan også skrive til vores kundeservice herom.

7.3 Nogle dele af Tjenesten giver dig mulighed for at slå fotos, kommentarer og andet indhold op (”Brugerindhold”). Brugerindhold ejes af dig eller den person, der skabte det. Når du slår brugerindhold op, accepterer du, at det sker under føl-gende vilkår:

  1. Du garanterer, at du har en ret til at slå Brugerindholdet op, og du tildeler samtidig os en ikke-eksklusiv, overdragelig, underlicenserbar, royaltyfri, verdensomspændende licens (”Licens”) til at bruge dit Brugerindhold, herunder ethvert koncept eller enhver ide, der er indeholdt i Brugerindholdet og til ethvert formål, herunder kommerciel brug. Licensen omfatter retten til at oversætte, vise, gengive, ændre, skabe afledte værker, underlicensere, distribuere og overdrage disse rettigheder;
  2. at du vil respektere fællesskabet og ikke slå Brugerindhold op eller linke til et websted eller gøre noget, der er ulovligt, vildledende, ondsindet, chikanerende, diskriminerende eller på anden måde uanstændigt eller upassende. Vi forbeholder os ret til at screene, overvåge eller fjerne Brugerindhold efter eget skøn. Vi har imidlertid ingen forpligtelse til at gøre det;
  3. at du ikke vil slå Brugerindhold op, der indeholder softwarevira, programmer eller anden computerkode, der har til formål at skade Tjenesten eller øvrige brugere, herunder alt, der kan forstyrre, beskadige, deaktivere, ma-nipulere med, overbelaste eller begrænse Tjenestens funktionalitet.

7.4 Ved at slå Brugerindhold op i Tjenesten, accepterer du, at selvom du sletter Brugerindhold kan det fortsat tilgås i vores systemer og på Tjenesten, i det omfang dit Brugerindhold er blevet offentliggjort eller delt af andre brugere, der ikke har slettet det, medmindre du eller den relevante bruger anmoder om sletning eller blokering heraf i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi henviser samtidig til vores persondatapolitik for vores behandling af dine personoplysninger.

7.5 Har du ikke været online gennem en længere periode samtidig med at du har downloadet Indhold til din Enhed, kan vi anmode dig om at gå online for at opdatere Indholdet i Tjenesten. Hvis du ikke indenfor rimelig tid bekræfter din konto hos os, kan vi, efter eget skøn, vælge at lukke din konto.

7.6 Du (eller de personer som du giver tilladelse til at opnå adgang til Tjenesten i overensstemmelse med disse Brugervilkår) må ikke kopiere Tjenesten eller Indhold, herunder gøre Tjenesten eller Indholdet heri tilgængeligt for almenheden, herunder udbyde Tjenesten eller Indholdet til salg, udlejning eller udlån eller på anden måde sprede Tjenesten og Indholdet heri til almenheden eller fremføre Tjenesten eller Indholdet heri offentligt, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning.

7.7 Du (eller de personer som du giver tilladelse til at opnå adgang til Tjenesten i overensstemmelse med disse Brugervilkår) må ikke eller forsøge på at (a) omgå eller deaktivere de tekniske beskyttelsesforanstaltninger, der er anvendt i Tjenesten; (b) dekompilere, foretage reverse engineering på, disassemblere eller ”spejle” Tjenesten; (c) fjerne meddelelser om identifikation, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder; eller (d) benytte Tjenesten ulovligt eller i strid med disse Brugervilkår, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende ufravigelig lovgivning.

8. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

8.1 Vi, eller vores licensgivere, ejer alle rettigheder til Tjenesten og Indholdet, her-under alle immaterielle rettigheder såsom, men ikke begrænset til, ophavsret-tigheder, varemærker, kendetegn, handelsnavne, visuelle produktelementer og andre immaterielle rettigheder. Din anvendelse af Tjenesten giver dig ingen ret-tigheder hertil ud over de rettigheder, der fremgår af disse Brugervilkår.

8.2 Med din accept af at være bundet af Brugervilkårene, eventuelle særlige vilkår og betingelser samt persondatapolitikken, bevilliger vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, genkaldelig og ikke-overdragelig licens til at tage adgang til og bruge Tjenesterne og Indholdet på dine Enheder (”Brugslicens”).

8.3 Du accepterer, at vi har ret til omgående og uden varsel at tilbagekalde Brugslicensen, hvis du ikke overholder disse Brugervilkår eller eventuelle supplerende vilkår og betingelser.

8.4 Indeks Retail Butik A/S tager forbehold for, at e-bøger, lydbøger og andet ophavsretligt beskyttet indhold, som er tilgængeligt via Indeks Retail butiks forskellige platforme og leveret og stillet til rådighed af forlag og andre udgivere, ikke må benyttes til tekst- og datamining, herunder til træning af generative sprog-modeller.

9. PRISER OG BETALING

9.1 Alle abonnementspriser inkluderer moms. Dine udgifter til Enheder, internetforbindelse eller trafikgebyrer er ikke inkluderet i prisen.

9.2 Betaling sker i henhold til den betalingsmåde, som du har registreret i Tjenesten. Alle abonnementer betales løbende forud fra og med datoen for tegning af dit abonnement, eller hvis der er inkluderet en prøveperiode fra og med den første dag efter prøveperiodens udløb, medmindre du forinden har opsagt dit abonnement i overensstemmelse med afsnit 11.

9.3 Vi forholder os ret til at ændre prisen på de forskellige abonnementstyper. Hvis vi ændrer prisen, underretter vi dig om sådanne ændringer via meddelelser i Tjenesten eller ved at sende dig en e-mail mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. Hvis du ikke kan acceptere prisændringen, skal du opsige dit abonnement i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 11. Hvis du ikke opsiger dit abonnement, gælder de nye priser fra og med den dato, vi har oplyst dig om.

9.4 Hvis du ikke betaler til tiden, eller hvis din betaling helt udebliver, forbeholder vi os ret til midlertidigt at lukke for din adgang til Tjenesten. Vi oplyser dig altid om manglende betaling, inden vi lukker for din adgang. Hvis det skulle ske, at vi lukker for din adgang til Tjenesten, kan du kontakte kundeservice for at genetablere dit abonnement samtidig med, at du foretager din manglende betaling. I tilfælde af manglende betaling er vi tillige berettiget til at opkræve dig rimelige rykkergebyrer og inkassogebyr, hvis det bliver relevant. Du er ansvarlig for, at dine kontakt- og/eller betalingsoplysninger altid er korrekte og ajourførte, jf. pkt. 7.2.

9.5 Du kan altid finde kvitteringer for dine betalinger i Mit abonnement, som du finder på hjemmesiden.

10. RABATKODER

10.1 Vi udsteder løbende forskellige typer af rabatkoder. Nogle rabatkoder kan være på specifikke produkter, hvilket betyder, at den pågældende rabatkode er knyttet til en bestemt abonnementsordning. En rabatkode kan alene anvendes i overensstemmelse med de vilkår, der er gældende for pågældende ordning.

10.2 Efter udløbet af perioden for din rabatkode overgår du automatisk til vores almindelige priser, medmindre du forinden har opsagt dit abonnement i overensstemmelse med afsnit 11.

11. OPSIGELSE

11.1 Du kan opsige dit abonnement til udgangen af en betalingsperiode og dermed afbryde din adgang til Tjenesten og Indholdet. Du kan opsige dit abonnement via vores hjemmeside eller ved at skrive til vores kundeservice.

11.2 Vi forbeholder os ret til under iagttagelse af mindst 3 måneders opsigelsesfrist at opsige dit abonnement, hvis vi beslutter os for at ophøre med at levere Tjenesten, eller hvis vi beslutter os for at stoppe med at udbyde dit valgte abonnement.

12. SUSPENDERING OG AFBRYDELSE AF DIT ABONNEMENT

12.1 I tillæg til vores øvrige rettigheder til at opsige dit abonnement i overensstemmelse med disse Brugervilkår, forbeholder vi os ret til med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel at afbryde, begrænse eller opsige (eller ophæve) dit abonnement, hvis vi har grund til at tro, at du (eller en person, som du har givet adgang til Tjenesten) har overtrådt disse Brugervilkår eller nogen gældende lovgivning i forbindelse med din anvendelse af Tjenesten. Tilsvarende kan vi afbryde, begrænse eller opsige (eller ophæve) dit abonnement med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel, hvis vi har grund til at tro, at du eller en person, som du har givet adgang til Tjenesten) anvender Tjenesten svigagtigt eller på en måde, der kan forårsage skade for os eller tredjemand.

12.2 Hvis vi har rimelig grund til at mistænke, at de omstændigheder, der er anført i punkt 12.1 ovenfor, gør sig gældende, forbeholder vi os ret til midlertidig at suspendere dit abonnement, mens vi foretager en nærmere undersøgelse af omstændighederne. Du betaler ikke abonnementsafgift i den tid, dit abonnement er suspenderet, ligesom vi refunderer eventuelle forudbetalinger til dig, hvis mistanken ikke kan bekræftes.

12.3 Vi forbeholder os ret til midlertidigt at suspendere, afbryde eller begrænse din adgang til Indhold i Tjenesten, hvis du efter vores skøn bruger lagring, streaming eller midlertidigt download af Indhold i en væsentlig større grad, end hvad vi anser for at være rimelig, sædvanlig og/eller normal brug af Tjenesten.

13. LINKS TIL PARTNERSIDER M.V.

13.1 Fra tid til anden kan vi linke til eller samarbejde med tredjepartswebsteder, sociale medieplatforme, mobilapps og andre produkter og tjenester (”Partnere”), og vi kan give dig adgang til vores Partnere gennem Tjenesten. Det betyder dog ikke, at vi godkender, overvåger eller har nogen kontrol over disse Partnere eller deres aktiviteter, som er underlagt separate brugsvilkår og persondatapolitikker. Du bør derfor altid nøje gennemgå en eventuel Partners brugsvilkår og person-datapolitikker. Bog og idé er ikke ansvarlig for sådanne Partneres indhold, politikker eller aktiviteter, og du interagerer med vores Partnere på egen risiko.

14. TILGÆNGELIGHED, AFBRYDELSER OG FEJL

14.1 Vi bestræber os på at gøre Tjenesten og Indholdet tilgængelig for dig døgnet rundt. Vi garanter dog ikke, at Tjenesten altid vil være fri for fejl eller afbrydelser, eller at fejl rettes. Hvis der konstateres fejl eller mangler eller sker afbrydelser i Tjenesten, har vi ret, men ikke pligt, til at afhjælpe disse, uden at der foreligger en misligholdelse af disse Brugervilkår fra vores side. Der kan forekomme perioder, hvor Tjenesten, Indhold eller dele heraf er utilgængeligt med henblik på at udføre opgraderinger, opdateringer og vedligeholdelse af Tjenesten.
14.2 Vi har ingen forpligtelser i forbindelse med eller andet ansvar for afbrydelser af eller fejl ved Tjenesten, som skyldes omstændigheder uden for vores kontrol, og som vi ikke med rimelighed kunne forudse, da aftalen blev indgået, eller hvis følger vi ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet (force majeure). Vi er således ikke ansvarlige for eventuelle driftsforstyrrelser i mobilnetværk eller hos internetudbydere eller for forhold, der skyldes din Enhed.
14.3 Hvis du vil reklamere over Tjenesten, skal du gøre det uden unødig forsinkelse, efter at du fik kendskab til den eller de omstændigheder, der ligger til grund for reklamationen. Der henvises i øvrigt til de almindelige regler om forældelse. Konsekvensen af en for sen reklamation kan være, at du mister retten til at forfølge sagen yderligere.
14.4 Ønsker du at klage over Tjenesten, kan du altid kontakte vores kundeservice. Vores kontaktoplysninger er angivet i afsnit 17.


15. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER

15.1 Du accepterer, at vi er berettigede til at overdrage Tjenesten, dit abonnement, herunder dine personoplysninger, som er indsamlet i forbindelse med Tjenesten, samt vores øvrige rettigheder over for dig til tredjemand, fx i forbindelse med et opkøb af virksomhed eller fusionering.
15.2 Vi kan anvende underleverandører til brug for levering af Tjenesten (eller dele heraf) til dig.


16. ÆNDRING AF DISSE BRUGERVILKÅR

16.1 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i disse Brugervilkår fra tid til anden. Hvis vi ændrer Brugervilkårene, underretter vi dig om sådanne ændringer via meddelelser i Tjenesten eller ved at sende dig e-mail mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. Hvis du som følge af vores ændringer ikke ønsker at fortsætte dit abonnement, skal du opsige dit abonnement i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 11. Hvis du ikke opsiger dit abonnement, gælder ændringerne fra og med den dato, vi har oplyst.


17. KUNDESERVICE OG KONTAKTOPLYSNINGER

17.1 Bog og idé er et dansk aktieselskab under navnet Indeks Retail Butik A/S (CVR-nr.: 59948628) med følgende kontaktoplysninger:

Mossvej 2, 8700 Horsens
www.bog-ide.dk
[email protected]

18. KLAGER OG LOVVALG

18.1 Disse Brugervilkår begrænser ikke de rettigheder, du som forbruger har i henhold til de til enhver tid gældende ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler, der måtte finde anvendelse.
18.2 Dansk ret gælder for tvister, som udspringer af eller i forbindelse med disse Brugervilkår.
18.3 Hvis der opstår en tvist mellem Bog & idé og dig, som ikke kan løses i mindelighed, har du i mange tilfælde mulighed for at få tvisten prøvet i Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal, ODR via hjemmesiden https://www.ec.europa.eu/odr/, der tilbyder virksomheder og kunder i EU et forum for løsning af tvister i forbindelse med salg af varer online uden at skulle gå til domstolene. Ved indgivelse af klage via ODR-portalen skal du angive vores kontaktoplysninger.
18.4 Hvis du ønsker at indgive en klage, håber vi, at du vil kontakte os først med henblik på at finde en løsning sammen.
18.5 Hvis en tvist mellem Bog & idé og dig ikke kan løses i mindelighed eller udenretligt, afgøres tvisten endeligt ved de almindelige danske domstole.

Senest opdateret 20. september 2023.