Sprog, systemisk tænkning og socialkonstruktivisme

Titel: Sprog, systemisk tænkning og socialkonstruktivisme